18 Kasım 2013 Pazartesi

Cümbüş-ü Alem


Dünya kazan sevda kepçe ölmek gibisi yok varlıktan geçince
Hayat yalan ahiret iğne varmak gibisi yok yokluktan gelince

14 Kasım 2013 Perşembe

TERADATA COALESCE

Teradata COALESCE , oracledaki NVL kullanımına çok benzerdir.
2 parametre içerir.
1. parametre null olarak kontrol edilmek istenen kolon ismidir.
2. parametre eğer null ise hangi değer döndürülmek isteniyorsa o değerin yazıldığı yerdir.

Örnek Kullanım:

 COALESCE(COLUMN_NAME ,0)

birden fazla alanın null kontolünü yapmak için de kullanılabilir

COALESCE(col1, col2, col3, 0
 
bu örnekte col1 alanı boş ise col2 alanını col2 
alanı boş ise col3 alanını döndürecektir.
eğer 3 alan da boş iise 0 değerini döndürecektir. 
 

12 Kasım 2013 Salı

AÇLIK


Create Volatile Table / Teradata

Volatile Tables are temprorary tables in teradata.

Common syntax;CREATE MULTISET VOLATILE TABLE vt_tablename AS
(SEL columnName1,columnName2,columnName3 FROM my_real_table)
WITH DATA ON COMMIT PRESERVE ROWS;
 
 
The WITH DATA ON COMMIT PRESERVE ROWS statement keeps the data in the volatile table…otherwise you will create the structure but there will be no records.

You can make the volatile tables as SET or MULTISET.


The volatile table will persist as long as your session is connected. When session ended, volatile table will drop.

You can and should collect stats on volatile tables.

In addtion you can add primary index to volatile table with following syntax ;CREATE MULTISET VOLATILE TABLE vt_tablename AS
(SEL columnName1,columnName2,columnName3 FROM my_real_table)
WITH DATA ON COMMIT PRESERVE ROWS ;
PRIMARY INDEX( columnName1) ;

1 Kasım 2013 Cuma

Teradata ADDING NEW COLUMN TO TABLE

We can use following query to add new column to a table 


ALTER TABLE DP_E_ODS_FIDAN.TABLENAME  ADD NEWCOLUMNNAME  DECIMAL(27,7)